Dordrecht Marketing is een onafhankelijke stichting. Haar activiteiten op het gebied van citymarketing voor de stadsregio Dordrecht verricht zij in opdracht van de gemeente Dordrecht, waarover verantwoording wordt afgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dordrecht Marketing ziet de gemeente echter als meer dan enkel een opdrachtgever, zij is tevens een belangrijke partner waarmee intensief wordt opgetrokken bij het realiseren van uiteenlopende doelstellingen.

Partnerships bestaan daarnaast ook met vele andere publieke en private partijen, zoals de VVV Zuid-Holland Zuid, Bureau Drechtsteden en talloze ondernemers en andere stakeholders, die samen het merk Dordrecht vormen en (uit)dragen.

Het Evenementenbureau Dordrecht is sinds 2007 onderdeel van Dordrecht Marketing. Bij Dordrecht Marketing zijn negen mensen werkzaam, waarvan vier bij het Evenementenbureau en drie bij de afdeling Marketing. Klik hier voor meer informatie over de taakverdeling binnen onze organisatie.

Organogram van Dordrecht Marketing

Organogram Dordrecht Marketing