evenementenbureau

Evenementen

De afdeling Evenementen is sinds 1 juli 2007 onderdeel van Dordrecht Marketing. In 2001 is het door de gemeente Dordrecht opgericht om alle grotere buitenevenementen te begeleiden bij de aanvraag van hun evenementenvergunning.

De afdeling vervult een één loketfunctie voor alle vragen en wensen aan de gemeente Dordrecht rondom een evenement. Dit blijft niet beperkt tot de organisator, maar geldt eveneens voor de bewoners, nood- en hulpdiensten, ondernemers en instellingen in de stad Dordrecht die met een evenement in aanraking komen. Zo voert zij voorafgaand aan het evenement een controle uit of de afspraken die met de gemeente Dordrecht zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en is aanspreekpunt voor klachten of vragen tijdens een evenement. Daarnaast stelt zij de evenementenjaarkalender op en geeft advies in de subsidietoekenning aan evenementenorganisatoren.

Tot slot organiseert de afdeling jaarlijks de Kerstmarkt Dordrecht en de Open Monumentendagen. Evenementen die door hun omvang en aantrekkingskracht bijdragen aan het merk Dordrecht.