Stadsbeeld Dordrecht - Grote Kerk - Jachthaven - Zomers - Wijnhaven - Knolhaven

Dordrecht Marketing vermarkt en promoot de stad Dordrecht en regio

Otto e mezzo

Het achterliggende doel

Dordrecht Marketing heeft als doel het vermarkten en promoten van de stad Dordrecht en de omliggende regio in de meest brede zin van het woord, zowel op het gebied van marktontwikkeling als productontwikkeling.
Aandacht wordt besteed aan de positionering van de stad Dordrecht als het centrum van de regio, zowel voor toerisme en cultuur als voor wonen en werken. Uiteraard maakt ook de citymarketing in nationaal en internationaal opzicht nadrukkelijk onderdeel uit van het takenpakket van Dordrecht Marketing.

De activiteiten van Dordrecht Marketing laten zich in de basis als volgt omschrijven:

  • Ontwikkelen en beheren van één duidelijk en krachtig merkconcept voor Dordrecht;
  • Initiëren en uitvoeren van daaraan gerelateerde marketing- en promotieactiviteiten;
  • Ondersteunen en bevorderen van marketing- en promotieactiviteiten van derden;
  • Samenwerken op marketinggebied met uiteenlopende relevante partijen;
  • Faciliteren, initiëren, ondersteunen en versterken van evenementen.

Het team van Dordrecht Marketing

Gerben
Directie & Secretariaat
Manja
Directie & Secretariaat
Danny
Marketing
Luciana
Evenementenbureau
Evenementencoördinator

Luciana Luca

naar LinkedIn profiel
Claudia
Evenementenbureau
Evenementencoördinator

Claudia Blomert

Hoe kunnen wij je helpen?

Marketing

De marketingafdeling draagt verder zorg voor het opzetten en uitvoeren van veel verschillende campagnes en andere communicatie-uitingen die worden ontwikkeld als onderdeel van de citymarketing van Dordrecht. Daarnaast heeft de afdeling een groot aantal taken die gericht zijn op het vermarkten en promoten van Dordrecht en omliggende regio.

Meer over marketing

Evenementen

De afdeling vervult een één loketfunctie voor alle vragen en wensen aan de gemeente Dordrecht rondom een evenement. Dit blijft niet beperkt tot de organisator, maar geldt eveneens voor de bewoners, nood- en hulpdiensten, ondernemers en instellingen in de stad Dordrecht die met een evenement in aanraking komen.

Meer over evenementen

Imago Dordrecht

Organisatiestructuur

Dordrecht Marketing is een onafhankelijke stichting. Haar activiteiten op het gebied van citymarketing voor de stadsregio Dordrecht verricht zij in opdracht van de gemeente Dordrecht, waarover verantwoording wordt afgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dordrecht Marketing ziet de gemeente echter als meer dan enkel een opdrachtgever, zij is tevens een belangrijke partner waarmee intensief wordt opgetrokken bij het realiseren van uiteenlopende doelstellingen.

Lees meer over de organisatiestructuur