Wandelen in Dordrecht
  • Toerisme
  • 13 juli 2018

Toeristisch imago Dordrecht fors verbeterd

Het toeristische imago van Dordrecht is de afgelopen jaren opnieuw flink verbeterd.

In 2014 scoorde de stad nog een totaalwaardering van 6,1, in 2018 is dat gestegen naar een 6,6. Dat blijkt uit het vierjaarlijkse Toeristische imago-onderzoek van LAgroup en NBTC-NIPO. Aan het onderzoek namen 17 Nederlandse steden deel. Nederlanders gaven de deelnemers voor hun overall toeristische imago cijfers variërend van een 5,1 tot een 7,4. Dordrecht komt steeds dichterbij koplopers Den Bosch, Nijmegen en Leiden.

Bezoekers en niet-bezoekers beoordelen de stad nog steeds verschillend, al zijn de verschillen kleiner dan in 2014. Mensen die Dordrecht bezocht hebben, zijn positief over de stad, in totaal bijna 95%. Eén op de vijf bezoekers is zeer positief. Vooral die laatste groep beveelt de stad ook graag bij anderen aan en is dus belangrijk voor mond-tot-mond-reclame.

Van de mensen die nooit in Dordrecht zijn geweest, heeft bijna de helft een (zeer) positief beeld van de stad. Bijna de andere helft heeft overwegend geen beeld. Het totale percentage dat geen beeld van Dordrecht heeft, is tussen 2014 en 2018 afgenomen van 47% naar 38%. Steeds meer Nederlanders kennen Dordrecht en hebben een beeld van wat de stad te bieden heeft.

Het onderzoek levert nog meer interessante informatie op.

Imago
Het imago van Dordrecht wordt vooral bepaald door de combinatie van cultuurhistorie en water. Begrippen als ‘havens’, ‘oude of oudste stad’, ‘waterbus’, ‘historische binnenstad’ en ‘hofjes en monumenten’ bepalen in samenhang met elkaar dat beeld. Dordrecht wordt beschouwd als één van de meest historische steden in het onderzoek. Veel bezoekers noemen als spontane associatie ‘gezellig & mooi’. De negatieve associaties zijn zeer beperkt: slechts 3% van alle ondervraagden noemt “Hoe dichter bij Dordt …”

Aantrekkelijkheid
De verwachtingen ten aanzien van zowel het algemeen cultureel aanbod, musea, horeca als het winkelaanbod zijn hoger dan vier jaar geleden. De variatie, bereikbaarheid, omvang en kwaliteit van het winkelaanbod wordt gewaardeerd met een 6,5. Ter vergelijking: de twee hoogst scorende steden op dit onderdeel, Den Bosch en Haarlem, scoren een 7,3 en een 7,2.

De meeste mensen vinden de stad vooral aantrekkelijk voor een dagbezoek. Het aantal mensen dat Dordrecht alleen leuk vindt voor een dagdeel neemt daarbij af, terwijl het aantal mensen dat Dordrecht ook geschikt vindt voor een (lang) weekend groeit.

Doelgroepen en herkomst
Dordrecht scoort heel goed bij de groep 55+ met een hoger inkomen. Een interessante en draagkrachtige doelgroep. In 2014 had 47% van de inwoners van het verzorgingsgebied Dordrecht de afgelopen drie jaar minstens één keer bezocht. In 2018 is dat percentage fors gestegen: 64%. Ook het bezoek uit de rest van Nederland nam toe. De bezoekers van Dordrecht komen nog steeds voor een belangrijk deel (47% t.o.v. 54% in 2015) uit Zuid-Holland, maar het aandeel bezoekers uit Noord-Brabant, Noord-Holland en Gelderland is toegenomen tot ruim een derde.

Het onderzoek kijkt alleen naar bezoekers uit Nederland. Vlamingen zijn een belangrijke doelgroep voor Dordrecht en het bezoek uit België is de afgelopen jaren fors toegenomen, maar de mening van onze zuiderburen is geen onderdeel van dit onderzoek.

Dordrecht, stad waar je bij wilt horen
Wethouder Sleeking (Toerisme) is enthousiast over de nieuwste cijfers. ”Dit bewijst dat we echt op de goede weg zijn. Als stad hebben we de afgelopen periode weer forse stappen gezet, dat blijkt ook uit verschillende prijzen nominaties. Dit onderzoek toont een stevige verbetering van ons imago aan, waar veel partijen aan hebben bijgedragen.”

Wethouder Burggraaf (Evenementen): “De cijfers onderbouwen onze ambitie dat Dordrecht een stad is waar je bij wilt horen. Velen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de stad, cultuur, marketing en evenementen. Die investeringen leveren duidelijk resultaat op. Maar het is ook duidelijk dat we daarmee door moeten gaan en dat op sommige gebieden, zoals de aanpak van de winkelleegstand, dit verder moeten intensiveren.”

Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing: “Dit is iets om trots op te zijn, echt een forse verbetering. Veranderingen van imago gaan langzaam, maar wij ontwikkelen ons wat dat betreft sneller dan andere steden. Samenwerking is en blijft daarbij belangrijk. We herkennen ons ook in de aanbevelingen, bijvoorbeeld in het nog beter benutten van het water en de combinatie Dordrecht-Biesbosch. Dit is iets waar we al een aantal jaren mee bezig zijn, bijvoorbeeld in de Waterdriehoek, de samenwerking tussen Dordrecht, Kinderdijk en de Biesbosch, waarbij 9 publieke en private partners betrokken zijn.”

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle actualiteiten
Nieuws
31 oktober 2019

Fusie Dordrecht Marketing & VVV

De VVV Zuid-Holland Zuid en Dordrecht Marketing fuseren per 1 januari 2020. De nieuwe stichting zal alle taken van de bestaande organisaties overnemen. Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing, is de beoogde nieuwe directeur. Erik Zindel is teruggetreden als directeur van de VVV Zuid-Holland Zuid. Zijn taken worden tot die tijd waargenomen door Gerben Baaij.…

Nieuws
25 oktober 2019

Vacature functie (part-time) evenementencoördinator Dordrecht

Dordrecht is een prachtige stad met een historisch centrum en een bijzonder cultureel aanbod, die bezoekers een kijkje biedt in de geschiedenis van Holland. Dordrecht Marketing is een onafhankelijke stichting met als taak het vermarkten en promoten van Dordrecht en de regio in de breedste zin van het woord. Evenementen spelen hierin een belangrijke rol.…

Nieuws
02 juli 2019

Fine Art Connoisseur Magazine uit de USA onder de indruk van Dordrecht

Eindredacteur Peter Trippi heeft naar aanleiding van de Gouden Eeuw en de Nederlandse schilderkunst een bezoek gebracht aan een aantal steden in Nederland. In het voorjaar heeft hij een bezoek gebracht aan Dordrecht en in de meest recente uitgave van het kunsttijdschrift Fine Art Connoisseur Magazine steekt hij de loftrompet over de stad. Het artikel gaat ondermeer over het historische centrum, dat…